Eşti aici

Parohia Alunu - Filia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

24 Ianuarie 2020

La 2 km de drumul judeţean 605 C ce leagă localităţile Alunu şi Alimpeşti, pe un vârf de deal într-o zonă izolată dar deosebit de frumoasă, se află biserica din satul Bodeşti. Este construită din lemn, pe temelie de piatră şi are hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. 

A fost ridicată de către Iancu  Nacu şi Stanciu  Bodescu, pe moşie boierească, la anul 1675, noiembrie 8. În anul 1862, când mahalaua Bodeşti aparţinea de satul Mateeşti, lăcaşul de închinare a fost reparat  în totalitate. Probabil atunci a fost tencuită pe interior şi pe exterior. Un document de la 1800 consemnează că Popa Costandin din Bodeştii Mateeştilor, împreună cu fratele său Ion „s-au împrumutat de la Mănăstirea Hurez cu 75 de taleri şi pentru facerea de bine s-au legat prin zapis să aducă piatra de la Igoi, cu carăle lor, într-un an, pentru trebuinţa Sfintei Mănăstiri”.

În anul 1973  acoperişul de şiţă a fost schimbat, pe cheltuiala familiei Năpruiu, cu învelitoare de tablă fără a se  face lucrări de consolidare ce se impuneau datorită  fisurilor ce apăruseră la temelie şi puneau în pericol  întreaga construcţie. Între anii  1994 şi 2001, s-au executat lucrări de consolidare, renovare şi pictare, fiind resfiinţită de către arhiepiscopul Gherasim Cristea. În partea de miazăzi a bisericii  se află o cruce de piatră, din secolul al XVIII-lea, de dimensiuni  impersionante, deosebit de frumos lucrată şi cioplită, scrisă cu litere  chirilice. Atât Crucea cât şi biserica sunt declarate monumente istorice de categoria B.

Alte articole despre:

Adăugați un comentariu

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular